Lạc Hồng Lotus 2 NO1-T1 đã hoàn thành sàn tầng 2 tháp B

Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã hoàn thành sàn tầng 2 tháp B của dự án Chung cư Lạc Hồng Lotus 2 N01-T1 trong KĐT Ngoại Giao Đoàn

Lac Hong Lotus NO1T1 da hoan thanh san tang 2 thap B 1 Lac Hong Lotus NO1T1 da hoan thanh san tang 2 thap B 2 Lac Hong Lotus NO1T1 da hoan thanh san tang 2 thap B 3